konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Konkursy ofert


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

RPP
Rzecznik Praw Pacjenta

Projekty EU
Projekty unijne

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 8/2022


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Kardiologicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.05.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.05.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 18.03.2022r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb230
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 68 Kb221
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o konkursie 43 Kb217
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 52 Kb226
Pobierz plik (poradania kardiologiczna wzór umowy 03-2022.docx)Projekt umowy 26 Kb228
 

OGŁOSZENIE 7/2022


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2021r. poz. 711 t.j./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej – badanie densytometryczne kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2022r. do 31.03.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, oraz na stronie internetowej http://zoz-debica.pl/konkursyofert.html począwszy od dnia 02.03.2022r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu densytometrii - marzec 2022.doc)Ogłoszenie 52 Kb267
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - densytometria - marzec 2022.DOC)Szczegółowe warunki konkursu ofert 60 Kb228
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -densytometria - marzec 2022.doc)Informacja o konkursie ofert 49 Kb259
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki - densytometria - marzec 2022.doc)Formularz oferenta 47 Kb267
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - densytometria - marzec 2022.doc)Projekt umowy 109 Kb227
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne densytometria - marzec 2022.doc)Zarządzenie wewnętrzne 34 Kb230
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie konkursu - densytometria -  marzec 2022.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb224
 

OGŁOSZENIE 6/2022


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2021r. poz.711 t.j. /

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych – badania laboratoryjne w zakresie: immunodiagnostyki i diagnostyki infekcji.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 01.04.2022r. do 31.03.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 01.04.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, oraz na stronie internetowej http://zoz-debica.pl/konkursyofert.html począwszy od dnia 02.03.2022r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu badania labor. - Marzec 2022r..doc)Ogłoszenie 52 Kb258
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu - Marzec 2022.DOC)Szczegółowe warunki konkursu ofert 83 Kb266
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 -Marzec 2022.doc)Informacja o konkursie ofert 106 Kb226
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki -formularz - Marzec 2022.doc)Formularz oferenta 56 Kb260
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa - bad. labor.- Marzec 2022.doc)Projekt umowy 141 Kb233
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne - bad. labor. - Marzec 2022.doc)Zarządzenie wewnętrzne 34 Kb250
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie konkursu - badania laboratoryjne - Marzec 2022.doc)Rozstrzygnięcie 23 Kb224
 

OGŁOSZENIE 5/2022


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania zabiegów w Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 21.03.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 21.03.2022r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1 ogloszenie.doc)Ogłoszenie 52 Kb286
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 67 Kb273
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 40 Kb249
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb257
Pobierz plik (umowa zabiegi neurochirurg 02-2022.docx)Projekt umowy 25 Kb252
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 27 Kb323
 

OGŁOSZENIE 4/2022


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Bloku Operacyjnym w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.03.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.03.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 31.01.2022r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb283
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu  67 Kb280
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 37 Kb280
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 45 Kb253
Pobierz plik (umowa projekt.docx)Projekt umowy 29 Kb270
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb288