konto bankowe:

36 1240 4764 1111 0000 4866 7922

Strona główna Konkursy ofert


Biuletyn Informacji Publicznej

nfz
Narodowy Fundusz Zdrowia

RPP
Rzecznik Praw Pacjenta

Projekty EU
Projekty unijne

LogowanieNaszą witrynę przegląda teraz 86 gości 

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE 85/2021


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z IP łącznie z wykonywaniem czynności kierownika Oddziału w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 3.12.2021r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb240
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu ofert 68 Kb241
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 35 Kb226
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 44 Kb224
Pobierz plik (kierownik SOR umowa 12-2021.docx)Projekt umowy 27 Kb230
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb231
Pobierz plik (85 rozstrzygnięcie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb239
 

OGŁOSZENIE 84/2021


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Chorób Zakaźnych w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 2.12.2021r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb247
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 68 Kb213
Pobierz plik (informacje o przedmiocie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 40 Kb220
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb224
Pobierz plik (umowa poradnie na godziny 10-2021.docx)Projekt umowy 23 Kb240
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb259
Pobierz plik (rozstrzygniecie 16_12_2021.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb205
 

OGŁOSZENIE 83/2021


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Hepatologicznej w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 2.12.2021r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb236
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 68 Kb238
Pobierz plik (informacje o przedmiocie.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 40 Kb233
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 49 Kb218
Pobierz plik (umowa poradnie na godziny 10-2021.docx)Projekt umowy 23 Kb229
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb199
Pobierz plik (rozstrzygniecie 16_12_2021.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb202
 

OGŁOSZENIE 82/2021


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2020.295 t.j. z póżn. zm./

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej - rezonans magnetyczny i angiografia TK.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 03.01.2022r. do 02.01.2025r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 03.01.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, oraz na stronie internetowej http://zoz-debica.pl/konkursyofert.html począwszy od dnia 02.12.2021r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (1.Ogłoszenie badania z zakresu TK i MR - grudzień 2021.doc)Ogłoszenie 53 Kb250
Pobierz plik (3. Szczegółowe warunki konkursu -TK i MR - grudzień 2021r..DOC)Szczegółowe warunki konkursu ofert 77 Kb219
Pobierz plik (2. Informacje o przedmiocie Załacznik Nr 1 TK i MR - grudzień 2021r..doc)Informacja o konkursie ofert 50 Kb206
Pobierz plik (5. Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki TK i MR - grudzień 2021r..doc)Formularz oferenta 47 Kb209
Pobierz plik (6. Załacznik Nr 3 - Umowa TK i MR - grudzień 2021r..doc)Projekt umowy 110 Kb225
Pobierz plik (7. Zarządzenie Wewnętrzne TK i MR - grudzień 2021r..doc)Zarządzenie wewnętrzne 35 Kb207
Pobierz plik (11. Unieważnienie konkursu - TK i MR - grudzień 2021r..doc)Unieważnienie 26 Kb207
 

OGŁOSZENIE 81/2021


Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 91, 39-200 Dębica, tel. 014/6703621, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej .

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poz w Przychodni Rejonowej Nr 5 w Dębicy w ZOZ Dębica.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych może być zawarta na okres od 1.01.2022r. do 31.12.2023r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w dniu 1.01.2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, a także projektem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie zakładu w Dziale Organizacji i Nadzoru, pok. nr 11, w godz. 8.00 – 14.00, począwszy od dnia 1.12.2021r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobrane
Pobierz plik (ogloszenie.doc)Ogłoszenie 53 Kb232
Pobierz plik (Szczegolowe warunki.doc)Szczegółowe warunki konkursu 68 Kb213
Pobierz plik (zalącznik nr 1 Informacje.doc)Informacje o przedmiocie konkursu 33 Kb195
Pobierz plik (formularz oferenta zal 2.doc)Formularz oferenta 51 Kb206
Pobierz plik (POZ umowa lekarz 11-2021.docx)Projekt umowy 24 Kb210
Pobierz plik (Zarządzenie Wewnętrzne.doc)Zarządzenie 32 Kb209
Pobierz plik (Rozstrzygniecie.doc)Rozstrzygnięcie 31 Kb197